Falaremos de duas vertentes: consumo responsabel así como sensibilización e transformación social.

Por consumo responsable, falamos da forma de organizarnos para consumir productos coas características anteriormente descritas. Deste xeito falamos polo tanto das seguintes opcións:

  • Recepción de cestas con productos ecolóxicos variados e de tempada, con unha perioricidade quincenal.

  • Encargos complementarios de alimentación en ecolóxico ou de outro tipo de productos, que se realizarán a demanda de alguén do grupo e coa finalidade de sumarse aqueles/as que precisen eses productos.

Sobre a recepción de cestas quincenais, eleximos o modelo de cuotas, que consiste no encargo permanente dun número de cestas para un número concreto de demandantes, de forma que aseguremos ao productor/a un mínimo que o axude na súa mellor organización para os productos (desenvolvemento sostible). Esta forma é revisable de xeito que se o grupo crece poderiamos plantexar a posibilidade de ser máis flexibeis.

Por sensibilización e transformación social, falamos da posibilidade real de traballar para ofrecer novos modelos de consumo á poboación, de forma que desmitifiquemos ideas preconcebidas sobre o consumo en ecolóxico. Somos un grupo activo e con idea de transformación social.