Así mesmo, teremos tamén en conta nas nosas eleccións os seguintes criterios:

  • Proxecto dos/as produtores/as: A filosofia e coherencia das/os productoras/es asi como a empatía coa comunidade, serán tidos en conta á hora da elección.
  • Embalaxe do produto: Evitarase na maior medida a embalaxe dos produtos. Serán mellor valoradas as embalaxes feitas con materiais naturais, non contaminantes, recicladas, reciclables, reutilizadas, reutilizables, con baixa enerxía gris (a enerxía que conleva a súa produción e transporte).
  • Relación co grupo: Valorarase positivamente que o/a produtor/a xa tivera relación e/ou implicación co grupo. É un forma de dar continuidade e estabilidade aos proxectos e iniciativas.
  • Tamaño da finca: Coa idea de diversificar e apoiar novas iniciativas, os proxectos e/ou fincas de pequeno e mediano tamaño serán mellor valorados que as grandes.
  • Prezo: un prezo máis económico en igualdade de condicións será mellor opción.